Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Szymon Ryba prowadzący działalność gospodarczą pod Firmą HANRENT z siedzibą w Jaśle, ul. Towarowa 34, e-mail: biuro.hanrent@gmail.com
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się pod następujący adres mailowy, e-mail: biuro.hanrent@gmail.com
 3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy najmu, w tym związanych z jej zawarciem roszczeń, realizacji obowiązków z ustawy o rachunkowości, wystawianie faktur VAT, przepisów podatkowych, w celach księgowych, usług marketingowych.
 4. W pozostałych przypadkach gdy Pani/a dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.   
 5. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji usług określonych powyżej (tylko jeżeli ma zastosowanie, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie
  z poleceniami administratora), inaczej jest to dozwolone tylko na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.
 6. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (tj. państwa trzecie).
 7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.  
 8. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 
 9. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 10. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
 11. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania tych danych może skutkować odmową realizacji umowy najmu, bądź odmową rozpatrzenia ewentualnych roszczeń.