Jak wypożyczyć

Klient indywidualny

 • Okazuje dowód osobisty

 • Okazuje drugi dokument tożsamości ze zdjęciem

 • Podaje adres pod którym będzie użytkowany sprzęt

 • Podaje numer telefonu kontaktowego

Firma

 • Okazuje dowód osobisty

 • Okazuje drugi dokument tożsamości ze zdjęciem

 • Podaje adres pod którym będzie użytkowany sprzęt

 • Podaje numer telefonu kontaktowego

Warunki wynajmu

 1. Czas wynajmu rozpoczyna się z chwilą podpisania umowy. 
 2. Przekroczenie ustalonego czasu wynajmu powoduje naliczenie kolejnej stawki wynajmu urządzenia.
 3. Wysokość kaucji jest ustalana indywidualnie w zależności od czasu wynajmu oraz wartości wynajmowanej maszyny.
 4. Najemca poinformuje wynajmującego o planowanym przedłużeniu okresu wynajmu.
 5. Najemca odpowiada za stan techniczny oraz wizualny wypożyczonych urządzeń.
 6. Przed rozpoczęciem wynajmu Najemca zostaje zapoznany z instrukcją obsługi urządzenia oraz przepisami BHP.
 7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania urządzeń.
 8. Najemca od momentu podpisania umowy do chwili zwrotu ponosi pełna odpowiedzialnosc za zaginięcie, kradzież, uszkodzenie lub dewastacje wynajmowanego urządzenia.